Yıllık Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık hizmeti, kuruluş ve işletmelerin daha karlı ve güvenli şekilde ilerlemeleri için aldıkları öneri ve yönlendirmelerin genelini kapsayan bir sektör olarak dikkat çekmektedir. Özel bir alada uzmanlaşmış kişilerin verdiği danışmanlık, danışmanlık hizmeti alan kişilere verilen bilgi, tecrübe ve deneyim ile belirli bir zaman zarfında iş tarifine uygun bilgi aktarımıdır.

Danışmanlık hizmetinde önemli olan nokta danışmanlık alınacak iş kapsamında kişilerin yetkili ve deneyimli olmasıdır. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalınarak yapılan danışmanlık hizmet sağlanan kurum ve kuruluşun ilke ve çıkarlarını gözeterek yapılan bir faaliyettir.

Yıllık danışmanlık kapsamında herhangi bir iş için tecrübe ve deneyim sahibi olunan kişilerden plan ve program alarak yıllık bir çalışma düzeni oluşturmaktır.

Yıllık Danışmanlık Hizmetinde Neler Vardır?

  • Yol gösterici stratejiler hazırlar
  • Öneri ve programlar dahilinde verimli bir yol haritası çizer
  • Uzmanı olunan konuda kişilere bilgi ve tecrübe aktarır
  • Farklı ve yenilik gerektiren konularda yeni ve özgün fikirler sunar
  • Sunulan fikirlerde yol gösterici temel taşları saptar
  • Danışman olan kişi danışmalık alan kişinin kararlarına saygı göstererek program hazırlar ve asla karar aşamasında danışmanlık ala kişiye müdahale etmez

Yıllık danışmanlık kapsamında alınan danışmanlık hizmeti daha verimli ir yol izlenmesi için sağlanan adımların temel taşlarını oluşturur. Fikir noktasında çok sayıda yeni fikir ve genel durum değerlendirmelerinin yapıldığı danışmanlıklarda esas olan yeni ve özgün şekilde yaklaşımlar geliştirerek danışmanlık hizmeti alan kişinin ufkunu geliştirmek ve bilgi, deneyim ve tecrübe aktarımı sayesinde danışmanlık alan kişiyi yeterli ir donanım kazandırmaktır.

Yıllık danışmanlık hizmetlerinde bilgi ve tecrübelerini uzmanlaştığı alana dair her şeyi danışmanlık hizmeti alan kişiye aktaran danışman, hizmeti alan kişide bir zorunluluk oluşturmamaktadır. Danışmanlık hizmeti alan kişi karar verme aşamasından önce danışman ile her detayı gözden geçirerek karar aşamasında yalnızdır.

Yıllık danışmanlıkta danışman, tarafsızlık ilkesi gereği danışmanlığını yaptığı kişiyi ya da kurumu koruma altına almaktadır. Kişi ya da kurumun çıkarları ve geleceği için uğraşmakta, bilgi ve deneyimlerini bunun üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM