Kişilik Analizi Nedir?

Kişilik analizi yapmak için ilk olarak “Kişilik nedir?” sorusunun cevabı aranmalıdır. Kişiliğin latince karşılığı personality’dir. Maske anlamına gelmektedir. Kişilik, insanın bütün ilgi, yetenek, konuşma, tavır, görüş ve uyum niteliklerini kapsar. Yani bir insanı diğerlerinden ayıran bütün özellikleri kapsar. Bundan dolayı kişilik, insanın şahsına ait hal, hareket ve tavır olarak tanımlanabilir.

Kişilik analizi ise kendini tanımadır. İlk olarak insanın kendine daha sonra çevredeki tüm insanlara bakışını ilgilendirir. Kişisel gelişim için ilk adımı olan kişilik analizi ile karar vermeyi, zamanı ve stresi doğru kullanmayı, motivasyon sağlamayı ve irade sahibi olarak hedefe ulaşmayı sağlar.

Kişisel Gelişimin Başlangıcı Kişilik Analizi Nasıldır?

Kendi kişiliğinizi tanıyarak kendinizi daha iyi ifade eder ve hedeflerinizi çizersiniz. Herhangi biri ile iletişime geçtiğinizde daha sağlıklı iletişimde daha etkili olarak hatta kişilik analizini sağlayarak kim olduğunu, nelerden hoşlandığını ve neleri tercih edebileceği hakkında önsezilerde bulunabilirsiniz.

Bu durum iş, ev, okul hangi alanda olursa olsun sizi tecrübe ve kazanım açısından etkileyecek ve doğru kararlar ile başarıya götürecektir. Kişilik analizi için birçok test vardır. Bunlar içinse Kişilik tiplerinin öğrenilmesi ile testler oluştura bilinir.

Myers Briggs’ in Kişilik Tip Özellikleri Nelerdir?

Psikoloji dünyasının temel yapı taşlarından olan kişilik ve kişilik tipleri süre gelen zamanda yıllardır tartışma konusudur. Kişilik tipleri için iki görüş vardır.

Bir kısım bilim insanı kişiliğin tiplere ayrılmayacağını, insanın aynı olan kişilik özelliklerini ne kadar taşıdığını inceleyerek bir karar verilmesi iddiasındadır. Bir kısım bilim insanı ise farklı birçok kişilik olduğunu iddia eder. Ve her kişilik tipi her şahsın ortak davranış ve duygusal özellikleri taşıdığını savunur.

Myers Briggs, 16 kişilik tipini 4 farklı kişilik özelliğinin birleşimi olduğunu söylüyor. Bu 4 farklı kişilik özelliği ise;

  • Dışadönüklük / İçedönüklük: E / I
  • Duyumsayan (sağduyu) / Sezgileri kullanan: S / N
  • Düşünen / Hisseden: T / F
  • Yargılayan / Kavrayan: J / P

Bu 4 özelliğin hangilerini daha fazla gösterdiğiniz temel alınır. Ve bu özelliklerin kombinasyonu ile 16 farklı kişilik çıkar.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM