İş Analizi Nedir?

Personel tarafından yürütülen iş kapsamında yer alan görevleri, işin yapıldığı ortamı, İşi yapan iş görenin taşıması gerekli nitelikleri araştırılması ve belgelenmesi için geçen süreçtir. İş analizi bir yöntem değil, bir araştırma (bilgi toplama-inceleme) etkinliğidir.

İş analizi, işi meydana getiren aktivitelerin, gerekli özelliklerin sistematik olarak belirlenmesidir. İş analizi ile işle ilgili olan performans kriterleri ve iş boyutlarının oluşturulması mümkün hale geliyor.

İş Analizi Sonucunda Neler Elde Edilebilir?

 • Performansları değerlendirmesi
 • İhtiyaçların belirlenmesi
 • Ücretlendirmeler adil biçimde belirlenmesi
 • İş değerlendirmeleri
 • İşgücü planı
 • İş tasarımı
 • Mülakat
 • Gözlem
 • Anket ve envanter
 • Reengineering
 • Kariyer planlamaları

İş Analistinin Görevleri Nelerdir?

İş analizini uygulayan/yapan kişilere iş analisti denir. Profesyonel v objektif olan iş analistler;

 • Bir iş yapan personelde, amirlerden, gözlem, mülakat, anket bilgilerini kendi uzmanlık alanı ile bütünleştirir.
 • Personeli değil işin nasıl yapıldığını ile ilgilenir.
 • Çalışan personelin iş başındaki davranışlarını objektif olarak ölçer.
 • Analiz ile ilgili bilgileri mülakat ya da anket yöntemleri ile elde edebilir.
 • İşlerin içeri ve görevlerin nasıl yapıldığını belirler.
 • Kullanılan araç, gereç, malzeme ve teçhizat ile ilgili fiziksel bilgilerin ve işin tehlikelerini, yetenek ve gözlemlerini, öğrenim düzeyi ile sosyal bilgilerin verilerini belirler.

Analist bilgilerinin elde edilmesi taktirde iş tanımı ve iş ihtiyaçları haline getirilerek iş analizi  işletme de yer alır.

İş Analizi Aşamaları Nelerdir?

 • Analiz edilecek iş veya işlerin belirlenmesi
 • İş analizi ile ilgili soru formu hazırlama
 • Analiz için bilgi toplanabilir, gözlem yapılabilir.
 • İş analizinin yapılmasının ardından iş analiz bilgileri kullanımı

İş Analizinin Temel Ürünleri Nelerdir?

Çalışanın hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerinin yeterli ve gerekli zamanı kullanmalı ve motivasyon yüksek tutulmalıdır. İş analizinin temel iki ürünü vardır. Bunlar iş tanımları ve iş profilleridir.

İş tanımı, iş analist çalışma sonucu bir işte personellerin neyi, nasıl ve niçin yaptıkları durumları anlatan bir açıklamadır. İş profili ise iş tanımlarında bulunan profillerin sonra iş profillerini oluşturmasıdır. Yani bir işin başarı ile sürdürülmesi için gerekli olan özellikledir.

Takip Et!
Sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederek gelişmelerden ve yaklaşan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.


 

WHATSAPP İLETİŞİM